KGK – Kalite Yönetimi Standartlarına İlişkin Uygulama Rehberleri

KGK – Kalite Yönetimi Standartlarına İlişkin Uygulama Rehberleri KALİTE YÖNETİMİ STANDARTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA REHBERLERİNİN YAYIMLANMASI HAKK…

 

 

KGK – Kalite Yönetimi Standartlarına İlişkin Uygulama Rehberleri

KGK – Kalite Yönetimi Standartlarına İlişkin Uygulama Rehberleri

KALİTE YÖNETİMİ STANDARTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA REHBERLERİNİN YAYIMLANMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Temmuz 2O22’de Kurumumuz tarafından, denetim şirketlerinin kalite yönetimi yaklaşımını güçlendiren iki yeni ve bir revize Kalite Yönetim Standardı taslağı yayımlanmıştır:

KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ya da İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri için Kalite Yönetimi

• KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi

• BDS 220 (Revize) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi

TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

Söz konusu Standartlar; artan paydaş beklentileri ile proaktif ve uyarlanabilir kalite yönetim sistemlerine duyulan ihtiyaç dâhil olmak üzere, gelişen ve giderek daha karmaşıklaşan bir denetim ekosistemini ele almakta ve denetim şirketlerini: izleme ve düzeltme süreçlerim geliştirmeye, kaliteyi kurumsal kültürlerine ve “üst yönetimin tutumu”na yerleştirmeye ve denetimin kalitesinin gözden geçirilmesini geliştirmeye yönlendirmektedir. Standartların getirdiği temel değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

— Liderlik yapısının sorumluluklarını ve hesap verebilirliğini artırma ve kurumsal yönetişimi geliştirme

— Kalite hedeflerine ulaşılmasında risk esaslı bir yaklaşım benimseme

— Teknolojinin, denetim ağlarının ve dış hizmet sağlayıcıların kullanımını ele alacak şekilde Standartları modernize etme

— Dahili ve harici olmak üzere, sürekli bilgi akışını ve iletişimi artırma

— Kalite yönetim sistemlerinin proaktiif şekilde izlenmesi ve eksikliklerin zamanında ve etkin seklide düzeltilmesi

— Sorumlu denetçinin denetim liderliği ve denetimin kalitesine ilişkin sorumluluklarını genişletme

— Daha güçlü bir kalite gözden geçirmesi için yükümlülükleri güçlendirme

UYGULAMA REHBERLERİ

İlk Uygulama Rehberleri, paydaşların söz konusu Standartlarda yer alan yükümlülükleri daha iyi anlamaları ve Standartlarda yer alan hükümlerin amaçlanan seklide uygulanması konusunda yardımcı olmak üzere tüm ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. Rehberler. Standartların ikâmesi mahiyetinde olmayıp, uyulması zorunlu olan düzenlemeler değildir.

KYS1 İlk Uygulama Rehberi tıklayınız
KYS2 İlk Uygulama Rehberi tıklayınız
BDS 220 İlk Uygulama Rehberi tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com