Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04–[01/203] Kararı 16 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30242  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURU…

 

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama 16 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30242  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 12/1/2012 ..

 

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi 16 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30242 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MAD…

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Mücbir Sebep Halleri İşverenin Hak ve Sorumlulukları

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Mücbir Sebep Halleri İşverenin Hak ve Sorumlulukları ÖZET: 5510 sayılı Kanun’un 91 inci maddesine göre; Yangın, su baskını..

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)

VUK 484 Tebliği 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Us…

 

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Ka..

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Usul 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği..

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)

Kırsal Kalkınma Destekleri  2017/46 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2017 tari…

 

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GSS Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri 10 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30236  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 18/4/2014 ta..

 

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

Yükseköğrenim Öğrencilere Yapılacak Yardımlar 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜ…

 

www.cenapinaltong.com