Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11133

Yatırımlarda Devlet Yardımları BKK 2017/11133 20 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30307 Karar Sayısı : 2017/11133 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardım…

 

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11093

Tarımsal Ürünlerin Kira Destekleme Ödemesi 20 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30307 Karar Sayısı : 2017/11093 Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayıl..

 

2018 Yurt Dışı Kira Katkısı

2018 Yurt Dışı Kira Katkısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 19/01/2018 Sayı : 58759530-160.02- 640 Konu : Yurt Dışı…

 

SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik)

SGK Genel Talimat Asgari İşçilik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 15/01/…

 

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik Bilindiğ…

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1)

Kamu İhale Tebliği 2018/1 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/200…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olunan Tutar 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 20/1/2010 ta…

 

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ 2018-3 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl…

 

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarımsal Faaliyet Prim Borçları 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 285..

 

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2..

 

www.cenapinaltong.com