4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

rekabet_kurumu4054 Sayılı Kanun 2017 Yılı İdari Para Cezası 10 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29914 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4..

 

6764 Sayılı Kanun Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

bkk6764 Sayılı Kanun Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 09 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29913 Kanun No: 6764 Kabul Tarihi: 02 Aralık 2016 MADDE..

 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine 09 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29913 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:   MAD…

 

Uygulama İç Genelgesi 2016/2 Resen Terkin İşlemleri

gibUygulama İç Genelgesi 2016/2 Resen Terkin İşlemleri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 29537098-105[37]-52535 Tarih: 12/05/2016 Kon…

 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

epdk6446 Sayılı Kanun 16 ncı Maddesi 2017 Yılı Para Cezaları 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Amaç ve…

 

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

epdk5307 Sayılı Kanun 16 ncı Maddesi 2017 Yılı Para Cezaları 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Amaç ve…

 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

epdk5015 Sayılı Kanununun 19 uncu Maddesi 2017 Yılı Para Cezaları 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Am…

 

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

epdk4646 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi 2017 Yılı İdari Para Cezası 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: A…

 

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği – Yeni

maliyebKamu Haznedarlığı Genel Tebliği – Yeni 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından…

 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilikPlanlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/11/19…

 

www.cenapinaltong.com