SGK Genelgesi 2017/1 Kurum Hatasına Girecek Haller

SGK Genelgesi 2017/1 Kurum Hatasına Girecek Haller T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Çalışanlar Daire B..

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1b)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (III-48.1b) 17 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29951 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve..

 

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1c)

Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1c) 17 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29951 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 2/7/2013 tarihli ve 28695…

 

10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanması 17 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29951 Başbakan Yardımcılığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı

Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanlar 14 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29948 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumund…

 

Anayasa Mahkemesinin E.2016/36 K.2016/187 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E.2016/36 13 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29947 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/36 Karar Sayısı : 20…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) Parasal Sınırlar ve Oranlar

Muhasebat Tebliği 54 Parasal Sınırlar Oranlar 13 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29947 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl…

 

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti Servis ve Turizm Taşımacılığı 13 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29947 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınd…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Öğretim Kurumları 13 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29947 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî…

 

BKK 2016/9601 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanması 12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29946 Karar Sayısı : 2016/9601 Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygul…

 

www.cenapinaltong.com