2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri (Bağımsız Denetçi) ve Müşavirlik (SMMM, YMM) Ruhsat Harçları

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) (1) Sayılı Liste … XIV- (6322 sayı…

 

 

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri (Bağımsız Denetçi) ve Müşavirlik (SMMM, YMM) Ruhsat Harçları

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

(1) Sayılı Liste

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

a) Kamu yararım ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 257.733,30

bb) Takip eden yıllarda 85.910,30 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75‘i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 128.866,40

bb) Takip eden yıllarda 42.953,70 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75‘i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 15.461,90

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 7.729,60

e) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 3.864,20

(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harem oranım binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı hu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com