İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile İlgili 2016/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

teraziİstanbul Uluslararası Finans Merkezi Genelgesi 2016-24 11 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29885 Başbakanlıktan: Konu : İstanbul Uluslararası Fin…

 

 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile İlgili 2016/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Genelgesi 2016-24

11 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29885

Başbakanlıktan:

Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

Dünyanın 17. ve Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan ülkemiz bulunduğu bölgenin en önemli ekonomik merkezi durumundadır. Bölgedeki finansal kaynakların toplanması ve yine bu bölgelere yönlendirilmesi konusunda İstanbul önemli bir potansiyele sahiptir.

İstanbul’un coğrafi konumu, aynı zaman dilimi içinde hem Asya piyasalarında hem de Avrupa ve Amerika piyasalarında işlem gerçekleştirme imkânı sunmaktadır. Ayrıca üçüncü havalimanı projesi gibi gerçekleştirmekte olduğumuz havayolu yatırımlarımız sayesinde de İstanbul’a erişilebilirlik imkânı her geçen gün kolaylaşmaktadır. Bu gelişmeler İstanbul’u finans alanında doğal bir merkez haline getirmektedir. Kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayan, küresel piyasalarla entegre ve bünyesinde çeşitli alt sektörleri bulunduran, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretme kapasitesine sahip olan finans sektörü, ekonomideki büyümenin daima itici gücü olmuştur. Gerçekleştirdiğimiz reformlar, geliştirdiğimiz İslami finans ürünleri ve kurduğumuz katılım bankaları sayesinde güçlenen faizsiz finans sektörümüz ülkemizi İslami finans alanında önemli bir aktör haline getirmiştir. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi İstanbul’un bu konumunu daha da güçlendirecek ve İslami finans alanında da ülkemiz en önemli merkez haline gelecektir.

Ülkemiz ekonomisine ve istikrarına sağlayacağı katkılar göz önünde bulundurularak; İstanbul’un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel bir finans merkezi haline getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan İFM Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar hızla devam etmektedir.

İFM çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini amacıyla; temel politika ve stratejileri belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yönlendirmek, sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak, mevzuat düzenlemelerini yapmak, bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemleri koordine etmek, karar almak ve uygulamaları takip etmekle görevli İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu (İFMKK) oluşturulmuştur.

İFMKK; Sermaye Piyasası Kurulunun bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Hazineden sorumlu Başbakan Yardımcısı, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarından oluşur. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülür.

İFM Programı kapsamında yapılacak çalışmalara; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, çalışmaların etkin bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından titizlikle sağlanacaktır.

2010/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com