Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-84041628 Konu: Banka Teminat Mektupları ve Sigorta…

 

 

Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri – SGK Genel Yazı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70660756-206.16.01-84041628

Konu: Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri

Tarih: 10.11.2023

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 ve/veya 48/A maddelerine istinaden yapılan tecil taleplerinde borçlular tarafından teminat olarak gösterilen banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin bu Genel Yazının ekindeki örneklere uygun olarak mutlaka süresiz ve şartsız olacak şekilde düzenlenmesi ve bunların doğruluklarının, banka teminat mektubu için teminat mektubunun alındığı bankadan, sigorta kefalet senedi için ise sigorta şirketinin genel müdürlüğünden resmi yazıyla teyit edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Sigorta Primleri Genel Müdür V.

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com