Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019 Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2018/5 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31171 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI…

 

SGK Genelgesi 2020/21 – 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2020/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 92604331 010.06.02 E. 7267869 Tarih: 19/06/202…

 

Yurt Dışında Bulanan Varlıkların Getirilmesi ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Alınması

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi veya Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Dahil Edilmesine İlişkin Bildirim ve…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 2681 28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31169 Karar Sayısı: 2681 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Y… 

 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü 28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31169 Karar Sayısı: 2678 Ekli “Türkiye Ödeme v…

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kararı (E: 2020/1 K: 2020/1) 26 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31167 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan:…

 

2020 Konkordato Gider Avansı Tarifesi

2020 Konkordato Gider Avansı Tarifesi 26 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31167 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik 26 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31167 Kanun No: 7247 Kabul Tarihi: 18/06/2020 MADDE 1-…

 

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir?

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir? ÖZET: 1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiy…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

VERBİS Süre Uzatımı 25 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31166 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi: 23/06/2020 Karar No: 2020… 

 

www.cenapinaltong.com