e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi

e-Defter Beratlarının Yükleme Dönemleri e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzer… 

 

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/1)

2020 Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 2…

 

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 İçişleri Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin…

 

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildir…

 

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122 Açıklamalar: 13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu S…

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring Değişiklik 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2013…

 

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Uzlaşma Değişiklik 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazet… 

 

e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi

e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura…

 

www.cenapinaltong.com