SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında

SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547…

 

SGK Genel Yazı – 2019/16 Sayılı Genelgede Tereddüt Edilen Hususlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40552758-203.05.15-E.8577900 Tarih: 20/07/2020 Konu : 2019/16 Sayıl…

 

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde  İmzalanması 22 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31193 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/12/2016…

 

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 17 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31188 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 26/2/2016 tarih…

 

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.02…

 

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı ÖZET: 1) SGK biri… 

 

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimi Nemalandırılması 16 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31187 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…

 

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu 15 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31186 Kanun No. 7249 Kabul Tarihi: 11/7/2020 MADDE 1 – 19/3/1969 tarihli ve 113… 

 

Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir

Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir ÖZET: 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücrets… 

 

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak Hazırlanan Tebliğ taslağı ile; — Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elek…

 

www.cenapinaltong.com