Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

Mevzuatın Adı: Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Mart 2024 Tarihli Re…

 

5510 sayılı Kanunun 89. Maddesinde Düzenlenen Gecikme Cezası Oranı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.07.01-92029722 Konu : 5510 sayılı Kanunun 89 uncu Maddes…

 

5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması – İş Kazası ve Meslek Hastalığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-91199358 Konu : 5510 sayılı Kanunun 21 inci madde…

 

İşe Yeni Başlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Broşürü

İşe Yeni Başlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Broşürü Başkanlığımız tarafından, vergi mükellefiyetinin başlangıcından itibaren mü…

 

Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge (2024/10)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Tarih:11/03/2024 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI HAKKINDA GE…

 

NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı

NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda yürütülen…

 

İşyeri Kira Geliri GMSİ Beyannamesinde Oturulan Konuta Ait Kira Bedeli İndirim Konusu Yapılabilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 84098128-120[70-2012-1]-760 Tari…

 

Şubat Ayı SGK Bildirimleri Nasıl Yapılır?

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar ŞUBAT AYINDA SGK BİLDİRİMLERİ NASIL OLMALIDIR? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor… 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları

Mevzuatın Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05 Mart 2024 Tarihli Resmi Gaz…

 

Vergi Takvimi Mart 2024

Vergi Takvimi Mart 2024 İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri 01/02/2024 09/02/2024 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Ya..

 

www.cenapinaltong.com