2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – 01 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yuriçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Ha…

 

2020 Temmuz Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı – 2. Dönem (Temmuz 2020 – Aralık 2020) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür…

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Geri Kazanım Katılım Payı Usul ve Esaslar T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETM…

 

e-SMM Broşürü

e-SMM Broşürü – e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? – Kimler Geçecek? – Başvuru Süresi ve Yararlanma Şartları Nelerdir? – Yararlan…

 

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru

1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv…

 

Mücbir Sebep Kısmı Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması Başladı

Mücbir Sebep Kısmı Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/… 

 

e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamalarında Yeni Dönem

1 Temmuz 2020 Tarihi İtibarıyla Başlayan e-Fatura-e-İrsaliye-e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamaları 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ…

 

2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler SGK Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklik Yaptı ÖZET: 202…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Sayı: 31171 Karar Sayısı: 2706 Yeni koronavirüs (Covid-19)…

 

www.cenapinaltong.com